Imieniny obchodzą:

Misja Przedszkola nr 98 „Słoneczko"

Tworzenie Przedszkola bezpiecznego i przyjaznego, które umożliwia wszechstronny rozwój dzieci oraz dobrze przygotowuje je do dalszego kształcenia.

O przedszkolu.
Przedszkole zostało otwarte 1 września 1968r.
Organ prowadzący:
Miasto Poznań
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.

Statut przedszkola- stanowi wewnętrzne prawo działalności i funkcjonowania placówki - docxpobierz plik

Koncepcja przedszkola - docxpobierz plik

Program wychowawczy - pdfpobierz plik

Polityka ochrony dziecipobierz_plik

Personel:
Nauczycielki przedszkola posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, wieloletnią praktykę i doświadczenie.
Liczba nauczycielek: 7
Liczba pracowników administracji: 3
Liczba pracowników obsługi: 6

Budynek:(zobacz zdjęcia) Wolnostojący z 4 pięknymi salami dydaktycznymi, salą do zajęć rytmicznych i ruchowych.

Ogród: (zobacz zdjęcia) Duży, pełen zieleni i bogato wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych.
Ilość miejsc: 72
Ilość oddziałów: 4
Liczba dzieci w grupie: 18